G-M5MZ2MTMP2 Menighedsrådsmøde | Horne og Asdal Pastorat