G-M5MZ2MTMP2 jul-sep 2016.pdf | Horne og Asdal Pastorat