G-M5MZ2MTMP2 jul-sep 2017.pdf | Horne og Asdal Pastorat